Om AKS på Holmen

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

AKS Holmen har som mål å være en ledende AKS i Oslo. 

Vi har også som mål å være en totaltilbyder av fritidsaktiviteter. I det ligger det at vi ønsker å være gode på mye, innen de fritidsaktivitetene elever, nærmiljø og foresatte er opptatt av. Samarbeid med foresatte oom temaer, kurs og aktiviteter er da viktig for å klare dette. Gjennom AKS-rådet, som er AKS sitt svar på elevrådet, sikrer vi systematisk elevmedvirkning. AKS-komitéen i FAU er også en fin arena for påvirkning av tilbudet. 

AKS ledes av Cato Holmen, som har med seg Oda Grønskag, Joakim H. Brønn, Batoul Ezzeldine, Viola Lie og Georg Nordbø i lederteamet for ordinær AKS og Cathrine D. Fevang som avdelingsleder for vår spesialavdeling AKS PLUSS fram til mars da Maiju Taivalmäki kommer tilbake fra permisjon. 

AKS Holmen jobber etter "Forskrift om kommunale Aktivitetsskoler i Oslo" som er det formelle styringsdokumentet vårt, og "Rammeplan for Aktivitetsskolen", som sier mye om hva aktivitetstilbudet skal inneholde. 

AKS Holmen fokuserer på tre hovedelementer for å nå våre mål:

Elevene skal føle seg trygge gjennom hele AKS-dagen

Det skal være stor bredde i aktivitetstilbudet. Alle målområder fra Rammeplanen skal satses på og elevene skal bli gitt muligheten til å finne noe de er interessert i og blir nysgjerrige på.

Det skal være en sammenheng mellom skole og AKS. Både faglig og sosialt kan skole og AKS spille hverandre bedre. Vi har sammen ansvaret for elevene dagen igjennom. AKS kan følge opp skolens temaer og prosjekter på sin egen måte, og dette kommer fram i ukeplanene til AKS gjennom noen av aktivitetene. Det gis likevel stort rom for lek, og AKS er ikke en utvidet skole, det er en arena for lek og læring på en annen måte enn i skoletiden.