Om AKS på Holmen

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

AKS Holmen har som mål å være en ledende AKS i Oslo. 

Vi ønsker å være en totaltilbyder av fritidstilbud. For å klare det, må vi knytte oss til medarbeidere som gir elevene mulighet til å møte samfunnet med rike erfaringer når de en dag forlater AKS Holmen. Medborgerskap og allmennkunnskap er viktig for oss. 

AKS Holmen jobber etter "Forskrift om kommunale Aktivitetsskoler i Oslo" som er det formelle styringsdokumentet vårt, og "Rammeplan for Aktivitetsskolen", som sier mye om hva aktivitetstilbudet skal inneholde. 

AKS Holmen fokuserer på tre hovedelementer for å nå våre mål:

  • Elevenes trygghet gjennom hele AKS-dagen
  • Bredde i aktivitetstilbudet. Alle målområder fra Rammeplanen skal satses på og elevene skal bli gitt muligheten til å finne noe de er interessert i og blir nysgjerrige på.
  • Sammenheng mellom skole og AKS. Både faglig og sosialt kan skole og AKS spille hverandre bedre. AKS sine aktiviteter skal være læringsstøttende, men også ta vare på elevenes fritid. Varierte aktiviteter hvor elevene møter ansatte med et bredt spekter erfaring og kompetanse er viktig for å nå disse målene.

AKS Holmen ledes av Cato Holmen, sammen med avdelingsledene Batoul Ezzeldine, Martin Stubbrud, Viola Lie, Oda Grønskag og Maiju Taivalmäki.