Tilbud og kurs

Barn hopper paradis.

AKS jobber selvfølgelig etter strenge smittevernsregler, men vi strekker oss langt for å tilby elevene varierte aktiviteter og småkurs gruppevis.

Enkelte dager vil vi gjøre bytter i forhold til oppsatt plan, om bemanningssituasjonen iht smittevernsregelene tilsier det, og ber om forståelse for dette.

 

Aktivitetene blir organisert litt annerledes enn tidligere i denne perioden. Noen kurs går ut, andre kommer inn. Vi jobber kontinuerlig med å finne nye vrier på aktivitetene så vi får gjennomført det meste av det vi ønsker. Vi har tidligere hatt mange kurs gående, og mye av innholdet i disse blir fremdeles gjennomført, men med tilpasninger i forhold til smittevern, og uten påmelding. 

Her er en noen smakebiter på tidligere kurskataloger, som sier litt om bredden vi tilbyr elevene på AKS Holmen. 

Innhold fra AKSHOLMEN.COM