Tilbud og kurs

Barn hopper paradis.

AKS åpner nå på GRØNT smittevernnivå. Det legger noen få begrensinger i forhold til normalen, men vi er veldig glade for lettelsene som nå gjør at vi kan organisere AKS nesten helt som vi vil. 

Vi innfører gradvis flere og flere aktiviteter utover høsten, og kommer etter hvert med en oversikt over hvilke kurs som trenger påmelding. Før 1.trinn kommer kurskatalogen etter høstferien, da tiden fram til uke 40 er trening på det å være Holmen-elev, med utprøving av masse forskjellige aktiviteter og bli kjent-leker. 

En kurskatalog vil alltid være preget av menneskene som jobber på AKS, og siden det er lenge siden vi har hatt en kurskatalog, grunnet pandemien, er det mange nye ansatte. Likevel vil de gamle kurskatalogene gi dere en pekepinn på hva vi kan tilby og hvordan vi er organisert. 

Her er noen av AKS Holmens gamle kurskataloger: