Kontakt AKS Pluss

Baseleder Cathrine D. Fevang

Vennligst kontakt oss på følgende måter:
For alt som gjelder AKS Pluss generelt du kan kontakte Cathrine på mail; cafea008@osloskolen.no
Ved elevsaker og mer sensitive henvendelser kontakt Cathrine på telefon; 90250956.

Alle tre avdelinger har mobiltelefoner som du kan bruke for å kontakte avdelingens ansatte. Spesielt om du ikke får kontakt med Cathrine på ettermiddagen, kontakt en av basetelefonene.


MÅNE Base: 90165909

SOL Base:     90259375

STJERNE Base:   90233850

 

Henvendelser vedrørende plass, faktura, innhold etc. send til: 

AKS-leder Cato Holmen: cato.holmen@ude.oslo.kommune.no