Driftsstyret

Driftstyret på Holmen skole består i skoleåret 2020-2021 av:

Vibeke Krohn, driftsstyreleder og varaleder FAU
Kristian Gauperaa, leder FAU, nestleder driftsstyret
Monica Dypeng, politisk representant (H)
Per Barth Lilje, politisk representant (H)
Terje Bjøro, politisk representant (MDG)
Anita Nilsson, ansattrepresentant Holmen Pluss
Birgitte Kalstadstuen, ansattrepresentant Holmen skole
Åsmund Sollien Schau, avdelingsleder Holmen skole
Trine Lie, administrativ leder
Tor Tangen, rektor