Vi søker 12 spesialpedagoger

Gutt og jente illustrasjon

I august 2018 tar vi imot de første elevene, de fleste med autismespekterforstyrrelser. Vi vektlegger personlig og faglig utvikling for å opprettholde et stimulerende og lærende miljø, i et godt sosialt fellesskap. Avdelingen vil være i kontinuerlig utvikling etter elevenes behov. Vi vil at arbeidet i vår unike avdeling skal anerkjennes som en viktig byggestein for skolens omdømme.

Vi søker spesialpedagoger som har gode kunnskaper om autismespekterforstyrrelser og spesiell interesse og erfaring når det gjelder opplæring tilpasset denne gruppen elever.

Les stillingsutlysningen her. 

Søknadsfristen er 25. februar.