Ledelse og ansatte

Rektor: Tor Tangen

Assisterende rektor: Bente Talåsen Boye (tiltrer 1. februar 2018)