Ledelse og administrasjon

Skrivebok og penn

Rektor:

Tor Tangen

Assisterende rektor: 

Bente Talåsen Boye

AKS-leder: 

Cato Holmen

Avdelingsleder Holmen Pluss

Giske Valdar

Administrativ leder

Trine Lie