Vår profil

Skolen ligger i Bjørnveien og åpnet til skolestart i august 2018. 

Den er bygget som et passivhus med plass til tre klasserekker fra 1. til 7. trinn. Bygget er prosjektert med mulighet for å utvide til fire paralleller, hvis behovet melder seg. Derfor er det lagt vekt på stor fleksibilitet knyttet til tekniske og bygningsmessige løsninger. 

Det er også lagt stor vekt på å sørge for godt dagslys i alle rom som brukes hver dag.

Skolen vil få lyse og skjermede utearealer med stor grad av variasjon. Det er også lagt til rette for at utearealene skal brukes etter skoletid. 

Skolen får også en spesialavdeling med plass til 24 elever.