Hovedseksjon

Holmen skole

  • 3-parallell barneskole for 640 elever som åpnet høsten 2018.
  • En helt ny skole med moderne løsninger og fredtidsrettet innredning og teknologi.
  • Dedikerte og "håndplukkede" ansatte med store ambisjoner for læring og læringsmiljø.
  • Holmen PLUSS - Spesialavdeling med 16 elever med autismespekterforstyrrelser og 8 med store, sammensatte funksjonsnedsettelser.
  • 13 000m2 med lyse lokaler
  • 18 000m2 med flott uteareal - hele 20m2 pr.elev når vi får elever på alle trinn
  • Aktivitetsskole (AKS) med fokus på bredt tilbud av kurs og aktiviteter og en engasjert gruppe kompetente ansatte.