FAU

Holmen

FAU hadde oppstartsmøte 18.09.18. FAU besluttet at de skal jobbe i fire underutvalg;
kulturutvalg, skolefagutvalg, skolemiljøutvalg og AKS-utvalg. Se lenkene under for videre utdyping av hva de ulike utvalgene kan jobbe med.

De viktigste sakene på møtet var å konstituere FAU og finne ut hvem som skal sitte i FAU-styret og i de ulike underutvalgene.

 

Styret består av:

Mari Juell (2B) - leder

Vibeke Siljan Krohn (1A) - nestleder

Jostein Haug Solberg (1C) - styremedlem

Peder Ornum (1A) - styremedlem

 

Presentasjon fra FAU-møtet

 

Referat fra FAU-møtet 18.09.18.