FAU

Holmen

fauholmen@gmail.com

Navn Underutvalg Rolle
Kristian Gauperaa Styret FAU leder, DS vara
Vibeke Siljan Krohn Styret, Kultur FAU nestleder, DS leder
Peder Ornum Styret, Skolefag Kasserer
Mari Bergseth-Hasle Styret Kommunikasjonsansvarlig
Tordis Ajnemark Styret  
     
Jostein Haug Solberg Skolefag Leder
Peder Ornum Skolefag  
     
     
     
     
     
     
Kim Fosshaug Skolemiljø  
     
     
Tonje Løw Hansen AKS Leder
     
     
     
Vibeke Siljan Krohn Kultur Leder
     
     
     
FAU

Trafikkvakter

Tid: Hver skoledag fra 8:00-8:30

Det skal stå vakter på 6 steder rundt skolen (last ned infoskriv med kart, pdf):

1.     Overgangsfeltet Holmenkollveien/Lybekkveien

2.     Kiss’n’Ride ved skolen

3.     Bjørnveien/Gaupefaret

4.     Overgangsfeltet Stasjonsveien/Bjørnveien (fra parkeringen på Ready)

5.     Overgangsfeltet Hemingveien/Stasjonsveien

6.     Overgangsfeltet Tråkka/Stasjonsveien

Utstyr: Refleksvester og flagg hentes i resepsjonen fra kl. 7:50

Oppgaver:

• Vakten skal stå på den siden av veien fotgjengerne/skolebarna kommer fra

• Når barna skal over veien skal trafikkvakten strekke ut flagget og stoppe trafikken, eller trykke for «grønn mann» og strekke ut flagget, og stille seg ut i veibanen slik at han/hun er godt synlig og barna trygt kan krysse veien. Man blir stående til alle barna er kommet over

• Tanken bak ordningen er synlighet, det er ikke ønskelig at trafikkvaktene går inn i diskusjoner eller opptrer som «politi» i farlige situasjoner

 

Trafikkvaktordningen er foreldredrevet. Det er klassekontaktene som setter opp vaktlisten og eventuelle bytter skjer innbyrdes i klassene.

 

Tilbakemeldinger kan deles med FAU på e-post: fauholmen@gmail.com

 

Skolemiljøutvalget

Kulturutvalg

AKS-utvalg

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU