Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Anette Espe

Helsesykepleier ved Holmen skole er Anette Espe
Tilstede: Mandag til torsdag fra kl. 08.30–15.00
Telefon: 941 56 815
E-post: Anette.espe@bva.oslo.kommune.no

For å komme i kontakt med helsesykepleier er det enklest å sende en e-post, da de ofte sitter opptatt i samtaler eller møter. Helsesykepleier kan formidle kontakt med bydelspsykolog og evt. skolelegen.

Skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme helse og forebygge sykdom blant barn og unge, både på det fysiske, psykiske og sosiale planet. Vi har oppdatert kunnskap og kompetanse på barn og ungdom i utvikling.

Skolehelsetjenesten tilbyr helseundersøkelse i 1. klasse, samt relevant helseoppfølging på senere klassetrinn. Skolehelsetjenesten deltar i tverrfaglig samarbeid rundt barn og ungdom med spesielle behov. Skolehelsetjenesten følger opp enkeltelever, har grupper og deltar ev. i klasseundervisning.

Vi samarbeider tett med foresatte og skolens personale. Ved behov samarbeider vi også med andre instanser som BUP, PPT, fastlege, psykolog, barnevern og 2. linjetjenesten (sykehus etc.). Vaksiner tilbys etter anbefalt program fra Folkehelseinstituttet.

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt og gir ikke opplysninger videre uten samtykke.

Les mer om skolehelsetjenestens tilbud på Oslo kommunes nettsider