Hovedseksjon

Om AKS Pluss

To jenter leker med plastbøtte.

Dagene er planlagt slik at vi på best mulig måte møter barnas individuelle behov på AKS Holmen Pluss. Vi vil tilby gode opplevelser og fritidstilbud. Vi satser på god kvalitet og variasjon av aktivitetene gjennom uken. Det som er viktig for oss er at barna skal oppleve trygghet, forutsigbare ettermiddager og faste rutiner, som i skoletiden. Vi samarbeider med lærerne og med ordinær AKS.

Vi tilbyr rolige ettermiddager med aktiviteter som passer godt for barna på AKS Pluss, og øver på dagliglivets ferdigheter i rolig tempo. Hver ettermiddag er vi ute i vårt flotte uteområde. Barna har mulighet til å sykle rundt, leke med sand, klatre i klatrestativ og huske.
De engasjerte voksne som er tilknyttet AKS Pluss og deltar i morsomme og læringstøttende aktiviteter hver eneste dag.


AKS Holmen Pluss vektlegger alle mål i Rammeplan for Aktivitetsskolen i Oslo, og jobber systematisk for å dekke opp alle områder ukentlig.

Det betyr fokus på:

  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Mat og helse
  • Fysisk aktivitet og lek
  • Natur, miljø og bærekraftig utvikling