Hovedseksjon

Tilbud og kurs

Aktiviteter på AKS PLUSS:

 • Kunst og håndverk
 • Musikk
 • Yoga
 • Matlaging
 • Turdager 
 • Fysisk aktivitet i gymsalen
 • Dansing i dansesalen
 • Sensoriske aktiviteter
 • Lek i aktivitetsrommet
 • Besøk i biblioteket
 • Svømming/vannlek

Vi tilstreber å gjøre så mange aktiviteter som mulig sammen med ordinær AKS.