Hovedseksjon

Parkering ved skolen

Trafikksituasjonen Holmen skole

Vi ber alle som må kjøre barna om å benytte seg av disse og ikke gateparkering. 

Særlig er Henrik Backers vei sårbar. Denne veien brukes til transport for PLUSS elevene, og må ikke blokkeres.