Illustrasjon av Holmen skole

Vi strekker oss lenger!

Planleggingsdager

Fredag 13. august er AKS stengt, da personalet har planleggingsdag sammen med det pedagogiske personalet. Det samme gjelder mandag 13. september, valgdagen.

Voksne skaper vennskap sammen

Holmen skole

  • 3-parallell barneskole for 640 elever som åpnet høsten 2018.
  • En helt ny skole med moderne løsninger og fredtidsrettet innredning og teknologi.
  • Dedikerte og "håndplukkede" ansatte med store ambisjoner for læring og læringsmiljø.
  • Holmen PLUSS - Spesialavdeling med 16 elever med autismespekterforstyrrelser og 8 med store, sammensatte funksjonsnedsettelser.
  • 13 000m2 med lyse lokaler
  • 18 000m2 med flott uteareal - hele 20m2 pr.elev når vi får elever på alle trinn
  • Aktivitetsskole (AKS) med fokus på bredt tilbud av kurs og aktiviteter og en engasjert gruppe kompetente ansatte.

Infofilm om autisme