Regler og rutiner

For at dagene skal bli mest mulig oversiktlige for våre elever, følger vi samme regler og rutiner gjennom hele dagen, uavhengig om det er skoletid eller AKS-tid. Elevene har også stort sett de samme voksne rundt seg gjennom hele dagen.

 

Se skolens ordensreglement