Hovedseksjon

Regler og rutiner

For at dagene skal bli mest mulig oversiktlige for våre elever, følger vi samme regler og rutiner gjennom hele dagen, uavhengig om det er skoletid eller AKS-tid. Elevene har også stort sett de samme voksne rundt seg gjennom hele dagen.

 

Se skolens ordensreglement