Hovedseksjon

Veileder for hjem–skolesamarbeid

Foresatte er en viktig del av det utvidede klassemiljøet, og veilederen "Samarbeid hjem–skole" gir tips om hvordan ansatte og foresatte sammen kan bidra til et inkluderende skolemiljø.

"Samarbeid hjem–skole-veilederen" fra Oslo kommune gir råd for å lykkes med hjem–skolesamarbeidet for foresatte og medarbeidere i skole og AKS. Utdanningsdirektoratet har også mange gode tips ute på sine sider. Lenke til begge steder finner dere under her.

 

Se veilederen for hjem–skolesamarbeid på Oslo kommunes nettsider

 

Samarbeid skole-hjem fra UDIR