Hovedseksjon

AKS

Alle beskjeder må inn før 12.00, og sendes til:

aks.holmen@osloskolen.no

Ikke send beskjeder pr. SMS tiil AKS-telefonen, bruk e-post.

AKS-Telefonen: 902 10 571.

Alle andre nummer, også de tilknyttet ditt barna base, kan dere slette. Dette er det eneste nummeret vi kommer til å benytte. Enklere for dere, enklere for oss!

AKS-telefonen kan brukes før 12.00, eller ved spesielle tilfeller, f.eks. om du sitter fast i trafikken eller plutselige endringer inntreffer og du må få tak i oss. Vennligst hold dette til det strengt nødvendige. Igjen, ikke send SMS. 

Avtal med barnet ditt på forhånd og meld ifra til oss om noen skal være med hjem osv. Igjen, beskjeder må inn før 12.00. Ikke gjør avtaler med barna pr. mobilklokker underveis i dagen, da dette gjør at vi mister kontrollen på sikkerheten. Mobilklokker/telefoner skal ligge avkrudd i sekken til barnet er krysset ut på AKS. (se tidligere varsler på hjemmesiden)

Hvorfor ikke skolemelding til beskjeder til AKS? 

Skolemelding er personlig. Mottak av e-poster til aks.holmen@osloskolen.no gjøre etter turnus, så alle må ha tilgang til beskjedene. Det er da en umulighet med skolemelding.