Hovedseksjon

Sosiallærer

Lærer og elev

Vi er veldig glade for å ha sosiallærer Nina Bjerke med på laget. Hun har kontor ved siden av helsesykepleier.