Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftstyret på Holmen skole består i skoleåret 2021-2022 av:

Vibeke Krohn, driftsstyreleder og varaleder FAU
Mona Bryn, leder FAU, nestleder driftsstyret
Terje Bjøro, politisk representant (MDG)
Monica Dypeng, politisk representant (H)
Julie Remen Midtgard, politisk representant (H)
Anita Nilsson, ansattrepresentant Holmen Pluss
Birgitte Kalstadstuen, ansattrepresentant Holmen skole
Åsmund Sollien Schau, avdelingsleder Holmen skole
Trine Lie, administrativ leder
Bente Boye, rektor

AKS-leder Cato Holmen møter i driftsstyret når det er aktuelt.