Kontakt AKS

Vi ber om at alle beskjeder gis på e-post til: aks.holmen@osloskolen.no innen kl. 12.00 hver dag. 


AKS-telefonen: 902 10 571

Basetelefon AKS PLUSS: 902 50 956

For elevsaker og mer sensitive henvendelser, send direkte til avdelingslederne:

 

Henvendelser vedrørende plass, faktura, pedagogisk opplegg og generelt tilbud, send til: 
AKS-leder Cato Holmen: cato.holmen@ude.oslo.kommune.no