Hovedseksjon

Kontakt AKS

AKS Holmens epostmottak, betjent mellom 09.30 og 14.00  aks.holmen@osloskolen.no 

AKS-telefonen: 902 10 571, kun for plutselig oppståtte hendelser / akutte behov. 

AKS PLUSS: 902 50 956

Avdelingsleder AKS 1. og 2.trinn: Batoul Ezzeldine
Batoul.Ezzeldine@osloskolen.no

Avdelingsleder AKS 2.trinn: Julie Louise Moe
Julie.Moe@osloskolen.no

Avdelingsleder AKS 3.trinn: Aud Viola Nævra Lie
aulia010@osloskolen.no

Avdelingleder Klubben (5. og 6.trinn): Martin Stubbrud
Martin.Stubbrud@osloskolen.no

Avdelingsleder AKS Pluss: Maiju Taivalmäki
Maiju.Taivalmaki@osloskolen.no

AKS-leder: Cato Holmen
Cato.Holmen@osloskolen.no
Tlf: 924 52 858