Kontakt AKS

AKS Holmens epostmottak, betjent mellom 09.30 og 14.00  aks.holmen@osloskolen.no 

AKS-telefonen: 902 10 571, kun for plutselig oppståtte hendelser / akutte behov. 

AKS PLUSS: 902 50 956

Avdelingsleder AKS 1.trinn: Batoul Ezzeldine
Batoul.Ezzeldine@osloskolen.no
Tlf.: 486 67 800 (kun mellom 09.30 og 17.00)

Avdelingsleder AKS 2.trinn: Martin Stubbrud
Martin.Stubbrud@osloskolen.no
Tlf: 905 24 664 (kun mellom 09.30 og 17.00)

Avdelingsleder AKS 3.trinn: Aud Viola Nævra Lie
aulia010@osloskolen.no
Tlf: 959 23 389 (kun mellom 09.30 og 17.00)

Avdelingleder AKS 4. og 5.trinn: Oda Blindheim Grønskag
Oda.Gronskag@osloskolen.no
Tlf: 466 22 767 (kun mellom 09.30 og 17.00)

Avdelingsleder AKS Pluss: Maiju Taivalmäki
Maiju.Taivalmaki@osloskolen.no
Tlf: 902 50 956

AKS-leder: Cato Holmen
Cato.Holmen@osloskolen.no
Tlf: 924 52 858