Hovedseksjon

FAU

Holmen

FAU-representant:  

Velges for 2 år om gangen. Gjenvalg er tillatt. Ideelt sett er det en overlapp slik at det velges en ny hvert år. Dermed vil det alltid være en som har erfaring i FAU. FAU avgjør om begge skal stille på møter, eller om en av dem er vara.

Facebook

FAU har fått en egen Facebookside! Bruk denne siden som kontaktpunkt inn mot FAU.

Klikk på lenken under for å gå inn:

https://www.facebook.com/FAUHolmen/

 

 

FAU

Referater og dokumenter

Trafikkvakter

Tid: Hver skoledag fra 8:00-8:30

Det skal stå vakter på 6 steder rundt skolen (last ned infoskriv med kart, pdf):

1.     Overgangsfeltet Holmenkollveien/Lybekkveien

2.     Kiss’n’Ride ved skolen

3.     Bjørnveien/Gaupefaret

4.     Overgangsfeltet Stasjonsveien/Bjørnveien (fra parkeringen på Ready)

5.     Overgangsfeltet Hemingveien/Stasjonsveien

6.     Overgangsfeltet Tråkka/Stasjonsveien

Utstyr: Refleksvester og flagg hentes i resepsjonen fra kl. 7:50

Oppgaver:

• Vakten skal stå på den siden av veien fotgjengerne/skolebarna kommer fra

• Når barna skal over veien skal trafikkvakten strekke ut flagget og stoppe trafikken, eller trykke for «grønn mann» og strekke ut flagget, og stille seg ut i veibanen slik at han/hun er godt synlig og barna trygt kan krysse veien. Man blir stående til alle barna er kommet over

• Tanken bak ordningen er synlighet, det er ikke ønskelig at trafikkvaktene går inn i diskusjoner eller opptrer som «politi» i farlige situasjoner

 

Trafikkvaktordningen er foreldredrevet. Det er klassekontaktene som setter opp vaktlisten og eventuelle bytter skjer innbyrdes i klassene.

 

Tilbakemeldinger kan deles med FAU på e-post: fauholmen@gmail.com

 

Skolemiljøutvalget

Kulturutvalg

AKS-utvalg

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU