Hovedseksjon

Utleie

Holmen

All utleie er midlertidig stoppet grunnet restriksjoner i forbindelse med COVID-19

 

Holmen skole leier ut 2 kroppsøvingsaler og egen dansesal med tilhørende garderober, dusjer og toaletter. De to gymsalene kan enkelt slås sammen til en sal. Salene leies uten utstyr.

Det er også mulig å leie Galaksen (samlingssalen) og auditoriet med tilhørende kjøkken. Galaksen er beregnet til å kunne ta 360 mennesker. Utleie her vil starte fra klokken 18:00.

Skolen har også til utleie et musikkrom som egner seg til øvelser i mindre grupper .

Skolens lokaler leies ut mandag til torsdag mellom 17:00 – 21:00, og leies ut som hele klokketimer. Ellers følger leieperioden skoleruten. Merk også at vi ikke leier ut i helger eller når skolen har eget arrangement i lokalene. Dette vil bli varslet om i god tid.

Frivillige organisasjoner

Vi låner og leier ut til frivillige organisasjoner i henhold til "Forskrift om utlån og utleie av skoler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner i Oslo Kommune: Les mer her

Privatpersoner og grupper

Skolen leier også ut til privatpersoner og grupper. Utleieprisen for skoleåret 2018/19 :
Kroppsøvingssal 1 (210 kvm) 468,- per time
Kroppsøvingssal 2 (210 kvm) 468,- per time
Dansesal (90 kvm) 158,- per time
Musikkrom (90 kvm) kvm 158,- per time
Galaksen, auditoriet og kjøkken 1500,- per utleie.

Utleie forutsetter at leietaker rydder og feier etter seg.
Ved utleie til skolens elever i forbindelse med fellesarrangementer tar du direkte kontakt med skolens administrasjon
Utfylt søknadsskjema sendes til: holmen@ude.oslo.kommune.no
Søknadsfrist for utleie 2019 er 1. November 2018.

Trykk her for søknadsskjema

Kontakt oss

Er det noe du lurer på er det bare å kontakte skolens administrasjon på telefon 22 14 70 00, eller epost: postmottak@ude.oslo.kommune.no (merk e-posten med Holmen skole).