Hovedseksjon

Klassekontakter

Mann utendørs

Klassekontakt: 

Det skal velges to representanter på foreldremøtet hver vår som gjelder for neste skoleår: Fortrinnsvis en jenteforelder og en gutteforelder fra hver klasse. Klassekontakter velges for ett år. Gjenvalg er tillatt.   

 

Her er lenke til informasjon om hva rollen som klassekontakt innebærer:

Info om klassekontaktrollen