Hovedseksjon

AKS stengt 18.august.

dør

AKS har forskriftsmessig mulighet til å stenge to dager pr. skoleår. Vi velger å ha den ene planleggingsdagen sammen med skolens pedagogiske personale for å sikre samarbeid skole-AKS og få muligheten til å bygge "Det gyldige VI" - en felles plattform for hele skolens personale. 

AKS kommer også til å holde stengt mandag 2. januar. Den dagen er det skolefri, så AKS skulle i utgangspunktet være åpen hele dagen. Vi ser imidlertid viktigheten til å starte året med en god plandag før vårsemesteret setter inn.