Hovedseksjon

God sommer!

Prideledelsen

En siste hilsen før sommerferien 


Kjære elever, foresatte og ansatte. Som lovet kommer det et siste brev fra rektor før vi i administrasjonen og AKS også går ut i en velfortjent sommerferie.  
Jeg skal ikke oppsummere hele skoleåret i dette brevet, men jeg gleder meg over at vi utover våren har kunnet ta opp igjen tilnærmet normal drift i skole og AKS. Vi har hatt flere fellesarrangementer hvor hele skolen har vært samlet, vi har kunnet være på tvers av PLUSS og ordinær og på tvers av klasser og trinn. AKS har igjen hatt kurstilbud med påmelding hvor vi ser elever fra ulike trinn utfolde seg i aktiviteter de liker og kjenner fra før, eller prøve seg på aktiviteter som er helt nye for dem. Til høsten fortsetter vi med normal drift – forhåpentligvis.  
Vi får flere nye ansatte neste skoleår, på PLUSS, på AKS og i ordinær skole. Ta dem godt imot. Vi fortsetter vår Hei-kampanje til høsten og forventer at alle barn, foresatte og ansatte hilser på hverandre når de møtes i skolegården eller i gangene.  
Til høsten blir vi seks trinn og vi gjør noen viktige endringer. Mellomtrinnet (5.-6.trinn) vil starte skoledagen kl. 8.15. hver dag (med unntak av første skoledag, se lenger ned). Dette gjør vi dels for å unngå for lange skoledager utover ettermiddagen, men mest for å forhindre trengsel og venting når alle elevene skal inn de to inngangene. 1. – 4. begynner kl. 8.30 hver morgen. Alle elever på 1.-6. trinn skal fortsatt møte og stille opp utendørs hver morgen. Dette gjør vi for å ha voksne til stede og på den måten sikre et trygt og godt skolemiljø.    
Til høsten skal vi delta i et nettverk i regi av Utdanningsetaten og Høgskolen i Innlandet (HINN). Satsingen heter fellesskapende didaktikk og handler om hvordan vi kan bruke læringsarbeidet til å skape fellesskap og forebygge mobbing. Det handler om det gyldige VI og det handler om inkludering og tilhørighet. Vi ser frem til dette samarbeidet. I tillegg til dette fokuset på fellesskap og godt læringsmiljø, vil vi fortsette og forsterke vår satsing på samarbeidslæring. Vi vil også satse videre på forståelse og arbeid med den nye læreplanen og utarbeide et helt nytt årsplanverk for Holmen skole. Skoleåret vil deles inn i seks ulike temaer og hele skolen vil jobbe med de samme temaene samtidig, men på ulike nivåer ut fra hvilket trinn de er på. Vårt siste satsingsområde i strategisk plan er fokus på grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og engelsk. Vi gir dere mer informasjon om dette når skoleåret er i gang.  
Vi vil gjennomføre høstens foreldremøter i uke 38 og 39 og det vil være møte for klassekontakter i uke 36. Dato og klokkeslett for de ulike møtene kommer i begynnelsen av skoleåret.  
Sommerferien er ekstra lang i år og jeg vil rette en stor takk til personalet på AKS og til miljøpersonalet på PLUSS som lager gode dager for barna i de fem ukene vi holder åpent. Nå er det kun noen få dager til alle får en velfortjent sommerferie, og så åpner vi dørene igjen 1. august. Minner om at AKS, både ordinær og PLUSS, er stengt torsdag 18. august som følge av felles planleggingsdag for skole og AKS.  
Lærerne møtes til felles utviklingsdager 15. – 19. august. Disse dagene skal vi bruke på å forberede det nye skoleåret. Denne uken er det mulig å ta kontakt med kontaktlærer eller andre dersom dere har spørsmål eller lignende.  
Første skoledag er 22. august kl. 8.30 for 2. – 6. trinn ordinær. Pluss begynner til vanlig tid. 1. trinn ønskes velkommen som skolebarn kl. 10.00.  
Da gjenstår det bare å ønske dere alle en riktig god sommer! Husk at barna må lese bøker/bli lest for og leke litt med tall i løpet av disse ni ukene. Bibliotekets sommerlesekonkurranse pågår for fullt, i tillegg til Holmen skoles egen lesekonkurranse. Men mest av alt håper jeg dere får tid til å være sammen, gire ned og gjøre det dere har aller mest lyst til. GOD SOMMER! 
Vi ser frem til ferie, men også til et nytt skoleår.  
 
Med solfylt hilsen og ønske om gode sommerdager fra 
rektor