Storyline og natur!

g2

Elevene er godt inne i temaperioden "natur". Trinnene har fått ulike oppdrag etter storyline-metoden. Plutselig en dag dukket det opp et nyhetsinnslag på skjermene i klasserommene hvor elevene ble presentert en plan for utbygging av hele Holmendammen/Midtstubekken-området. Den fiktive Aker kommune skal bygge en gate med ni tomter i skogen og bygge veier som bl.a. går på bekostning av selve Holmendammen. Elevene har fått innsyn i "offisielle brev" fra kommunen med utbyggingsplanene. Elevene kartlegger nå arter i området, men skal samtidig leve seg inn i hva som skal skje på tomtene. De har laget hus hvor de skal gi karakterene inni husene liv og historier. En av problemstillingene de blir stilt ovenfor er hvordan de som nabolag skal ta vare på innflyttere som kommer som flyktninger. På bildet over ser dere gata til 1D. Det gjøres masse flott arbeid både med fokus på naturvern og byutvikling på Holmen skole om dagen, og vi gleder oss til fortsettelsen!  Det bygges modeller, insektshotell og graves i jord. For en engasjert gjeng elever vi har på Holmen!