Velkommen til foreldremøter på Holmen!

Høst

Datoer:

  • 1.trinn  01.09 kl 18 – 19.30
  • 2.trinn  14.09 kl 18 – 19.30
  • 3.trinn  08.09 kl 18 – 19.30
  • 4.trinn  15.09 kl 18 – 19.30
  • 5.trinn  06.09 kl 18 – 19.30
  • PLUSS   13.10 kl 18 – 19.30

Dere går inn hovedinngangen (inngang A), da møtene starter i Galaksen. Grunnet opprettholdelse av smittevern kan det dessverre kun komme én voksen pr.elev, med unntak av foresatte med delt omsorg. 

Vi oppfordrer alle til å sette av tid til dette, da viktig info ofte blir borte i den digitale verden. Dessuten er det så hyggelig å endelig kunne møtes ansikt til ansikt, igjen. Velkommen skal dere være!